4.01.2023 - Nyheter

Vi förnyar alla elmätare i elnätet

Förnyelsearbetet påbörjades redan 2022, nu börjar massbytena

Det är finska Aidon Oy som levererar de nya elmätarna, installationen sköts av Raseborgs Energis egna montörer.

Av Raseborgs Energis nuvarande elmätare börjar de äldsta vara 15 år gamla och ett byte av elmätare är redan av den orsaken motiverat. De nya mätarna har dessutom flera funktioner som bidrar till ett smartare och mer hållbart samhälle. De nya elmätarna uppfyller kraven i statsrådets nya mätarförordning och mätningen är färdigt dubbelriktad ifall kunden exempelvis har solpaneler eller annan egen elproduktion. Dessutom sker energimätningen med 15 minuters mätningsintervaller, vilket underlättar regleringen av elnätet. Mätarna har också en RJ12 port ifall kunderna vill koppla in egen utrustning för att till exempel följa med sin elförbrukning i realtid.

Aidon mittari

För övrigt fungerar de nya elmätarna på samma sätt som de gamla och all befintlig utrustning och elektronik kommer att fungera på samma sätt som tidigare. Kunderna behöver inte göra några ändringar i sina elsystem.

Vi påbörjade mätarbytesprojektet med en så kallad pilot redan ifjol, då vi förnyade drygt 100 elmätare. Nu övergår vi till massbyte av elmätare, vår målsättning är att byta över 3000 elmätare under det här året, berättar Andreas Talling, Raseborgs Energis elnätschef.  

Mätarbytesprojektet kostar i sin helhet ca 1,3 miljoner euro fördelat över ca 4 år, viket inkluderar bytesarbetet. För kunderna är mätarbytet kostnadsfritt.

Ett mätarbyte går på ca 30 minuter och Raseborgs Energi meddelar kunderna separat när tidpunkten för att byta just deras elmätare närmar sig. Mätarbytena schemaläggs så långt som möjligt till vintersäsongen, då Raseborgs Energis elmontörer annars har lägst arbetsbelastning. Målsättningen är att alla mätare har förnyats innan utgången av år 2025.

Mera information:                   

Andreas Talling, elnätschef
040 192 2803
andreas.talling@re.fi

Dela

Läs även