Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland. Den är ekonomisk, smidig och tillförlitlig. Vår fjärrvärme produceras dessutom med förnybara energikällor.

Välj bekymmersfri och tillförlitlig fjärrvärme

Som Raseborgs Energis kund kan du låta oss ta hand om uppvärmningen av ditt hus och själv fokusera på ärenden som är viktiga för dig.

Fjärrvärmen är förmånlig även i framtiden

Våra fjärrvärmepriser är konkurrenskraftiga både nu och i framtiden. Vår flisvärmeproduktion säkerställer att priset är stabilt även på lång sikt.

Fjärrvärme är säkert och bekvämt

Fjärrvärmen fungerar i huvudsak utan tillsyn och tar liten plats i hemmet. Avbrott i värmetillförseln är mycket ovanliga, vilket gör att fjärrvärmen dessutom är mycket säker.

Vår fjärrvärme är miljövänlig och lokal

Raseborgs Energis fjärrvärme är miljövänlig och skapar lokala arbetsplatser, eftersom vi sköter all produktion själv och värmen produceras till 99 % med förnybart träbränsle i form av restprodukter  från regionens skogar.

Begär offert

Fjärrvärme är förmånligt och säkert. Fråga oss om en offert.

Här är fjärrvärmen tillgänglig

Vår fjärrvärme finns tillgänglig i Ekenäs, Karis och Pojo. Kontakta oss för mer information gällande fjärrvärmenätet.

Ekenäs
Fjärrvärmenätet i Ekenäs omfattar de centrala delarna av Ekenäs, från Dragsvik i öster till Barckens Udde i väster. Fjärrvärmenätet i Ekenäs har byggts ut årligen och har nu en sammanlagd längd av cirka 45 km. De flesta större fastigheterna i Ekenäs centrum är idag kopplade till fjärrvärmenätet. Försäljningsvolymen i Ekenäs är ca 90 GWh per år.

Karis
Fjärrvärmenätet i Karis sträcker sig från Bäljars i sydväst till Lärkkulla i nordost. Fjärrvärmenätet har en total längd om ca 11 km. Försäljningsvolymen är ca 32 GWh per år.

Pojo
Fjärrvärmenätet i Pojo täcker Pojo centrum samt Tallbacka. Försäljningsvolymen i Pojo är ca 6 GWh.

Lämna en offertförfrågan