Fakturering

Energifakturor kan ofta kännas röriga och vara svårtolkade för den oinsatte. Här hittar du närmare information om våra fakturor. Du kan också vända dig till vår kundtjänst för att få råd och direktiv.

Vad består fakturan av

Första sidan består av grunduppgifter som t.ex. avtalsuppgifter, vilken faktureringsperiod som faktureras, fakturans slutsumma eller förfallodag. Därefter kommer fakturans specifikationsdel. Specifikationsdelen består av två delar. Om du betalar både för elöverföring och energi finns det skilda prisrader för energin och elöverföringen.

  1. Allra högst upp på din elfaktura finns det uppgifter om ditt kundnummer, avtalsnummer och förbrukningsplatsnummer. De uppgifterna behövs om du har ärende till vår kundtjänst eller till vår WERA-tjänst.
  2. I mitten av fakturan kommer det fram om det är frågan om en avläsningsfaktura, som baserar sig på verklig förbrukning eller om det är frågan om en uppskattningsfaktura som baserar sig på uppskattad elförbrukning för perioden. På samma plats syns det om du köper både elöverföring och energi av oss eller endast elöverföring.

På mitten av fakturan syns även för vilken tidsperiod som faktureras. Tidsperiodens längd beror på hur ofta du faktureras.

  1. Längst nere på fakturan finns fakturans bankgirodel med referensnumret och förfallodatumet. Det är viktigt att du fyller i rätt referensnummer så att vi kan registrera din betalning rätt.
  2. På andra/på de andra sidorna kommer avläsningsuppgifterna fram. Det finns en skild specifikation för energi och elöverföring.

Lägre ner på sidan finns din uppskattade årsförbrukning för det kommandet året. Medelpriset uträknas på basis av din årliga uppskattade elförbrukning. Genom att dividera den fakturerade totalsumman med energimängden för samma tidsperiod får du medelpriset på ett år.

Exempelfaktura (PDF)

E-faktura

En E-faktura är en faktura i elektronisk form som skickas direkt till nätbanken. Detta är ett lätt och bekvämt alternativ, som du själv fixar genom din nätbank.
Efter att du har gjort ett e-fakturaavtal kommer dina elräkningar i fortsättningen att skickas som e-fakturor.

Så här gör du för att få din energifaktura som e-faktura

  1. Logga in på din nätbank och gör ett e-fakturaavtal i nätbanken. Ange Raseborgs Energi som fakturans avsändare.
  2. E-fakturan skickas till din nätbank, där du kan kontrollera och betala din faktura.
  3. E-fakturorna arkiveras så att du även vid ett senare tillfälle kan kontrollera dina fakturor.

Mer information om ibruktagande av e-faktura ger din bank.