Raseborgs Energis historia – Från diesel­aggregat till bio­kraftverk och solpaneler


Planeringen av ett eget elverk i Ekenäs började år 1907 och den 6 november 1909 inleddes officiellt produktionen av el vid Ekenäs stads elektricitetsverk. Likström producerades med ett dieselaggregat vid Elverksbyggnaden på Parkgatan, som numera kallas för Museigatan.

För kraftproduktionen införskaffades 1909 en 60 hk dieselmotor som var direkt kopplad till en generator. Under normala förhållanden avgav generatorn 2×155 ampere vid 2×130 volts spänning. Instrumenttavlan till denna var uppställd i maskinrummets omedelbara närhet i centralen. Två år senare, år 1911, behövdes en generator till.

Från instrumenttavlan utgick 5 par motorledningar med kapacitet att föra ström om 80 ampere i varje ledning. Motorledningarna förde ström till fem tryckpunkter i stadens olika delar.

Till en början producerades el endast dagtid, till exempel klädesfabriken var en av kunderna. Stadens sex gatlyktor fick el från ackumulatorer som laddades upp under dagen, detta räckte för kvällsbelysning.

Växelström och gatubelysning

Vid årsskiftet 1927-28 blev förbindelsen till Karis klar och man började använda växelström. I samband med detta togs de egna maskinenheterna ur drift. År 1929 kunde man ha gatubelysningen tänd hela natten. Före andra världskriget användes elektriciteten främst för belysning och som drivkraft till industrimaskiner, men efter kriget ökade hushållens elförbrukning i och med att olika hushållsmaskiner togs i bruk.

Fjärrvärmeproduktionen påbörjades i Ekenäs år 1992 med Nylands Brigad som första kund.

Från början av år 1994 blev Ekenäs stads elverk ett kommunalt affärsverk och bytte namn till Ekenäs Energi.

På grund av försäljning av elverksfastigheten vid Parkgatan 6 hösten 2003 flyttade Ekenäs Energi den 25 augusti samma år till utrymmen på andra våningen vid Kungsgatan 14.

Från kommunalt affärsverk till ett effektivt aktiebolag

Den 1 januari 2009 blev Ekenäs Energi ett kommunalt affärsverk i den nya staden Raseborg enligt beslut 15.12.2008 av Raseborgs stadsfullmäktige.

I Karis började fjärrvärmeverksamheten i slutet av 1970-talet. I Ekenäs startade motsvarande verksamhet 1992 med Nylands Brigad som första kund. Ekenäs Energi tog över en del av fjärrvärmeverksamheten i Karis år 2009 och i maj år 2010 slog Fortum och Ekenäs Energi samman sina fjärrvärmenät och grundade Karis Fjärrvärme Ab. Raseborgs stad köpte Fortums andel av Karis Fjärrvärme Ab år 2011.

Den 1.1.2014 började aktiebolaget Ekenäs Energi Ab sin verksamhet, då Karis Fjärrvärme Ab och det kommunala affärsverket Ekenäs Energi förenades till ett aktiebolag. Raseborgs stad äger Ekenäs Energi Ab till 100 %.

I samband med bolagiseringen påbörjade Ekenäs Energi nya stora investeringar i för att stärka elnätet. Det var det enskilt största investeringsbeslutet under årtiondet.

Kraft från sol, vind och vatten.

Under sommaren 2017 förnyades den 50 år gamla huvudmatningslinjen mellan det regionala stamnätet och Björknäs el station, vilket var ett stort steg i ett långsiktigt arbete.

I samband med nya tjänster i form av installation av solpaneler och elbilsladdningsstationer under de senaste tio åren har verksamhetens område ytterligare vuxit. Före kommunsammanslagningen och grundandet av Raseborgs stad var fokus starkt på Ekenäs, nu är blicken och riktningen mot hela Västnyland.

År 2020 böt Ekenäs Energi namn till Raseborgs Energi.

Är det något du funderar över?

Har du frågor kring energi, fakturering elavtal eller till exempel solpaneler? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.