Vi vill agera korrekt och ansvarsfullt, så att vi kan bevara alla våra intressenters förtroende.

Om oss > Anmälningskanal

Anmälningskanal

Vi använder en konfidentiell Anmälningskanal-tjänst i vårt företag. Via kanalen kan man anmäla interna missbruk i företaget.  

Anmälningar kan t.ex. handla om överträdelsemisstankar och oetisk verksamhet.  

Vårt företag svarar anmälaren inom tre månader till vilka åtgärder anmälningen har lett.   

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. 

Du kan lämna anmälningar helt anonymt.   

Anmälningskanalen är avsedd endast för ovannämnda syften. Ge t.ex. kundfeedback till vår kundtjänst. 

Inlämnade anmälningar behandlas i vårt företag av följande anmälningshanterare: Mona Walls och Markku Nordström

Du hittar Anmälningskanalen på adressen https://re.anmalningskanal.fi.