Vi vill agera korrekt och ansvarsfullt, så att vi kan bevara alla våra intressenters förtroende.

Anmälningskanal

Vi använder en konfidentiell Anmälningskanal-tjänst i vårt företag. Via kanalen kan man anmäla interna missbruk i företaget.  

Anmälningar kan t.ex. handla om överträdelsemisstankar och oetisk verksamhet.  

Vårt företag svarar anmälaren inom tre månader till vilka åtgärder anmälningen har lett.   

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. 

Du kan lämna anmälningar helt anonymt.   

Anmälningskanalen är avsedd endast för ovannämnda syften. Ge t.ex. kundfeedback till vår kundtjänst. 

Inlämnade anmälningar behandlas i vårt företag av följande anmälningshanterare: Mona Walls och Thomas Sandell

Du hittar Anmälningskanalen på adressen https://re.anmalningskanal.fi.

Gå till anmälningskanalen

Anmälningskanalen är gjord i samarbete med den oberoende och externa kumpanen Centralhandelskammaren för att skydda anmälarens identitet.

Anmälan kan göras anonymt

De berättigade handläggarna i Raseborgs Energi tar emot anmälningar som kommit in via anmälningskanalen och behandlar dem konfidentiellt. Endast de berättigade kommer åt anmälningarna.