4.01.2023 - Uutiset

Uusimme sähköverkomme energiamittarit

Vaihtotyöt aloitettiin jo loppuvuonna 2022, nyt aloitetaan mittareiden massavaihdot

Raaseporin Energia on aloittanut sähköverkkonsa sähkömittareiden uusintaprojektin, jossa vaihdetaan sähköverkon kaikki noin 7000 sähkömittaria. Sähkömittarit toimittaa suomalainen Aidon Oy, asennukset suoritetaan Raaseporin Energian omien asentajien toimesta.

Raaseporin Energian nykyisistä sähkömittareista vanhimmat ovat jo noin 15 vuoden ikäisiä ja mittareiden vaihto on jo senkin osalta tarpeellinen. Uusissa sähkömittareissa on lisäksi useita toimintoja, jotka edesauttavat yhteiskunnallista siirtymää kohti entistä älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Uudet energiamittarit ovat valtioneuvoston uuden mittausasetuksen mukaisia ja mittarit ovat valmiiksi kaksisuuntaisia, esimerkiksi jos asiakkailla on aurinkosähköjärjestelmä tai muuta omaa sähköntuotantoa. Lisäksi energiamittauksen mittaustaajuus on 15 minuuttia, mikä helpottaa sähköverkon säätöä. Uusissa mittareissa on myös RJ12 portti, johon on mahdollista kytkeä omia laitteita, esimerkiksi oman sähkönkulutuksen reaalisaikaiseen seurantaan.

Muuten uudet sähkömittarit toimivat kuten vanhat mittarit ja asiakkaiden kaikki nykyiset elektroniset laitteet tulevat toimimaan kuten ennenkin. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään muutoksia sähköjärjestelmiinsä.

Sähkömittareiden vaihtotyöt aloitettiin niin sanotulla pilotilla jo viime vuoden aikana, jolloin vaihdettiin hieman yli 100 sähkömittaria. Nyt siirrymme sähkömittareiden massavaihtoon, tavoitteena on vaihtaa yli 3000 sähkömittaria tänä vuonna, toteaa Andreas Talling, Raaseporin Energian sähköverkkopäällikkö.

Sähkömittareiden uusinta maksaa energiayhtiölle kokonaisuudessaan noin 1,3 miljoonaa euroa jaettuna noin neljälle vuodelle sisältäen mittareiden vaihtotyön.  Sähkömittareiden vaihto on asiakkaille maksutonta.

Yhden mittarin vaihtoon kuluu noin 30 minuuttia aikaa, ja Raaseporin Energia ilmoittaa asiakkaille erikseen, kun heidän mittarinsa vaihto lähestyy. Mittareiden vaihto pyritään ajoittamaan pääosin talvikuukausille, jolloin Raaseporin Energian asentajien työkuorma on muuten pienin. Tavoitteena on, että kaikki mittarit on vaihdettu vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätietoja:      

Andreas Talling, sähköverkkopäällikkö
040 192 2803
andreas.talling@re.fi

Jaa

Lue myös