Ett livskraftigt och energiskt Raseborg som målsättning!

Lokal kraft i över 110 år

Ända sedan 1909 har Raseborgs Energi arbetat helhjärtat för det område som i dag kallas Raseborg. Vi vill skapa ett livskraftigt och trivsamt Raseborg, både för invånare och företagare i regionen. Det är en målsättning som faller sig väldigt naturlig för oss eftersom Raseborgs Energi helt och hållet ägs av Raseborg stad. Det känns som en självklarhet att värna om människor och miljö, vi bor ju själva i området. Därför satsar vi på lokal produktion och miljövänlig energiproduktion.

Pålitlig, öppen och ärlig

Vi vill vara ett kundnära, lättillgängligt och pålitligt energibolag för områdets invånare. Vårt team på 36 personer betjänar er i alla energirelaterade frågor.

Miljövänlig, hållbar och ansvarsfull

All vår energiproduktion är baserad på förnybara och lokala energikällor. Vi arbetar för hela Västnylands livskraft.

Modern, effektiv och aktiv

Vi är strävar till att vara ett modernt och effektivt energibolag och är en aktiv medlem i regionen och samhället. Vi betjänar er gällande alla energirelaterade frågor.

Raseborgs Energi är ett lokalt, modernt och effektivt energibolag

Vi levererar lokal och grön el samt närproducerad fjärrvärme. Vi upprätthåller elnät och erbjuder lösningar när det gäller solenergi, elbilsladdning eller belysningsprojekt.

Vi är ett team på 36 anställda och bolagets omsättning är ungefär 19 miljoner euro. Vi arbetar för hela Västnylands livskraft och utvecklar aktivt nya och effektiva produkter och tjänster för våra kunder. Raseborgs stad äger bolaget till 100 %.

Mot en ren och livskraftig miljö

Vår energiproduktion baserar sig på lokala och förnybara energikällor och vi utvecklar ständigt nya tjänster med en fokus på miljö och hållbarhet.

Läs mer

Lokal produktion av fjärrvärme och el

Fjärrvärmen i Raseborg produceras till största del med miljövänlig träflis. I vårt biokraftverk i Ekenäs produceras samtidigt vår egna lokala Eko-el.

Läs mer

Energiproduktion i över 110 år

Raseborgs Energis historia går tillbaka ända till 1907, då planeringen av stadens egna elverk påbörjades i Ekenäs.

Läs mer

Organisationen

Styrelse

Jan-Mikael Ekholm – Ordförande
Patrik Gustafsson
Marianne Isaksson-Heimberg
Jan Lindholm

Britt-Marie Granström
Jeanette Bäckström
Roy Hellén

Verkställande direktör

Frank Hoverfelt