Prisuppgifter

Fjärrvärmens prissättning består av anslutningsavgift, grundavgift och energiavgift. Anslutningsavgiften är en engångsavgift. Grundavgiften och energiavgiften är återkommande avgifter som baserar sig på ditt verkliga värmebehov. Grundavgift och energiavgift faktureras månatligen, dvs 12 gånger per år.

Fjärrvärme > Prisuppgifter

Anslutningsavgift

Som ny kund betalar du en anslutningsavgift då du ansluter dig till fjärrvärmenätet. Det är en engångsavgift, som kan jämföras med en investeringskostnad.

Anslutningsavgiften beräknas på basis av den maximala värmeeffekten (=avtalseffekt) som behövs för att värma din fastighet en kall vinterdag. I regel betyder det att ju större byggnad, desto större är även avtalseffekten och anslutningsavgiften.

Grundavgift

Grundavgiften är en återkommande avgift, som baserar sig på ditt maximala värmebehov en kall vinterdag. Grundavgiftens storlek beräknas på basis av avtalseffekten.

Grundavgiften är inte beroende av förbrukningsmängden, eftersom grundavgiften enbart beaktar den anslutningseffekt som du har reserverat för ditt uppvärmningsbehov. Grundavgiften fastställs som kostnad per år, och den delas i 12 delar, så att du betalar 1/12 av grundavgiften varje månad.

Om fastighetens maximala värmebehov har minskat, t.ex. om man har renoverat fastigheten och isolerat den bättre, kan grundavgiften minskas. På motsvarande sätt ökas grundavgiften om det maximala värmebehovet har ökat, t.ex. om man har förstorat fastigheten.

Energiavgift

Energiavgiften är den rörliga delen av fjärrvärmepriset, dvs. den del av priset som du själv aktivt kan påverka genom din värmeförbrukning. Ju mindre värme du förbrukar, desto lägre blir energiavgiften.

Energiavgiften är fastställd som pris per förbrukad värmemängd (€/MWh). Rasenorgs Energi avläser på distans den månatliga värmeförbrukning (mäts i MWh) med den mätutrustning som finns installerad intill kundens värmeväxlarcentral.

Energiavgiften prissätts separat i Ekenäs, Karis och i Pojo, eftersom priset baserar sig på de lokala produktionskostnaderna och kostnadsstrukturen.

Energiavgifter 1.7.2022 – 28.2.2023

OmrådePrisPrislista
Energiavgiften i Ekenäs fr.o.m. den 1.7.202271,24 €/MWh inkl. moms 24%Ekenäs 1.7.2022
Energiavgiften i Karis är fr.o.m. den 1.7.202275,14 €/MWh inkl. moms 24%Karis 1.7.2022
Energiavgiften i Pojo är fr.o.m. den 1.7.202275,14 €/MWh inkl. moms 24%Pojo 1.7.2022

Energiavgifter från och med 1.3.2023

OmrådePrisPrislista
Energiavgiften i Ekenäs fr.o.m. den 1.3.202374,73 €/MWh inkl. moms 24%Ekenäs 1.3.2023
Energiavgiften i Karis är fr.o.m. den 1.3.202378,53 €/MWh inkl. moms 24%Karis 1.3.2023
Energiavgiften i Pojo är fr.o.m. den 1.3.202378,53 €/MWh inkl. moms 24%Pojo 1.3.2023

Funderar du över något?

Har du frågor kring energi, fakturering, avtal eller till exempel solpaneler? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.