01.07.2024

Fjärrvärmens energiavgift stiger 1.9.2024

1.07.2024 - Företag

Fjärrvärmens energiavgift stiger 1.9.2024

Fjärrvärmens energiavgift stiger till 88,20 €/MWh (moms 24 %) från 1.9.2024. Prislistan hittar du här 1.9.2024

Fjärrvärmens energiavgift höjs med 6,2 % från och med 1.9.2024. Grundavgiften hålls oförändrad, vilket innebär att den totala prisinverkan är ca +5 %. Orsaken till prishöjningen är biobränslenas fortsatta prishöjning. En plan för att minska beroendet av biobränslen i fjärrvärmeproduktionen är under arbete. Planen presenteras under hösten.

Dela

Läs även