Miljö

Tillsammans kan vi värna om klimatet och den lokala miljön

Vår verksamhet som energibolag grundar sig på att samtidigt hålla naturen så ren och livskraftig som möjligt. Vi erbjuder också våra kunder klimatsmarta och ansvarfulla lösningar för att minska sitt eget klimatavtryck.

100 % förnybar el

All den elektricitet som Raseborgs Energi producerar är förnybar energi. Den största delen är nordisk vattenkraft men en betydande del är även finsk vindkraft eller lokalt producerad EKO-el.

Egen EKO-energi

Elproduktionen i Ekenäs har tilldelats EKO-energicertifikat av Finlands naturskyddsförbund. Vår lokala EKO-el kan köpas enbart av oss. Genom att köpa EKO-el reserverar du en del av den kapacitet som kraftverket i Ekenäs producerar. På så sätt kan du stöda en lokal och miljövänlig produktionsform!

Långsiktigt arbete

Raseborgs Energi har investerat kraftigt i miljövänlig energiproduktion sedan början av 2000-talet och är en föregångare i arbetet för hållbar utveckling. Idag producerar vi nästan all vår fjärrvärme med förnybart skogsflis och de utsläppsmätningar som gjorts vid våra anläggningar uppvisar låga utsläpp av såväl partiklar som NOx och SOx. Energiproduktionen i Ekenäs har tilldelats EKO-energicertifikat och vi har varit med i energieffektivitetsavtalet sedan år 2000.

Miljöarbetets fokus

  • Vi erbjuder och utvecklar tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Vi minimerar eventuella skadliga miljöeffekter i alla våra arbetsskeden
  • Vi strävar till att anlita leverantörer och underentreprenörer som tar ansvar för sin miljöpåverkan
  • Vi strävar till att avveckla produkter och bränslen som ger negativa miljöeffekter
  • Vi vill verka som en förebild för andra företag och organisationer i hela Västra Nyland

Koldioxidutsläpp och andel biobränslen i vår egen energiproduktion i Raseborg

Solpaneler lokalt

Solenergi är en förnybar och hållbar energiform. Vi erbjuder solpanelspaket som som passar till din fastighet med inhemska lokalt producerade paneler.

Elbilsladdning

Vi erbjuder laddningslöningar till ditt egna hem! Laddning med hemmaladdstation är det tryggaste, effektivaste och förmånligaste sättet att ladda din elbil.

Är det något du funderar över?

Har du frågor kring elbilsladdning, energifrågor, fakturering, elavtal eller något annat? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.