Överföring av värmeavtal

Fjärrvärme > Överföring av värmeavtal

Anmäl överföringen av värmeavtalet

Fjärrvärmens avtal överföris inte automatiskt i samband med överlåtelsen av fastigheten, utan måste överföras till den nya fastighetsägaren. Du överför ditt värmeavtal genom att fylla i överförings-blanketten som printas ut och undertecknas av både den gamla och den nya ägaren före den lämnas in till oss.

Du kan också lämna in en kopia av fastighetens köpebrev till oss. Då förs värmeavtalet över till den nya ägaren.

  • Avtalets överförare (Säljare)
  • Avtalets överförare (Säljare)
  • Överföringens mottagare (Köpare)
  • Fakturering
    Var god skicka fakturorna till överförarens (säljare) adress ända till överföringsdagen:
  • Värmemätarens avläsningsvärden (energi/vatten) på överföringsdagen
  • Underskrift av överföraren (Säljare)
  • Underskrift av mottagaren (Köpare)
  • Värmeleverantören godkänner som kund mottagaren av överföringen, om per överföringstillfälle värmeleverantörens sammanlagda fordringar betalats och mottagaren av överföringen förbinder sig att iaktta villkoren i det överförda värmeavtalet med detta överlåtelsebrev. Samtidigt upphör värmeavtalet mellan överföraren och värmeleverantören.