01.03.2023

Ny biovärmecentral till Karis

1.03.2023 - Nyheter

Ny biovärmecentral till Karis

Ny biovärmecentral för fjärrvärmeproduktion planeras till KarisEn produktionsanläggning som inte använder förbränning planeras också  

Raseborgs Energi har påbörjat upphandlingen av en ny biovärmecentral för fjärrvärmeproduktion till Bäljars i Karis. Efterfrågan på fjärrvärme växer hela tiden samtidigt som driften av den gamla biovärmecentralen i Tallmo har väckt kritik bland grannarna. Den nya anläggningen i Bäljars ska svara på den ökade efterfrågan och samtidigt ersätta användningen av biovärmecentralen i Tallmo så gott som helt.

Den nya anläggningen planeras ha en effekt på mellan 7 och 9 megawatt och den placeras intill den nuvarande biovärmecentralen i Bäljars. Investeringen har förberetts under lång tid, bland annat har en ringmatning för att transportera fjärrvärmen från Bäljars till Karis centrum byggts, vilket är en förutsättning för att värmeproduktionen i Karis kan centraliseras till en plats.

Vi har förberett upphandlingen även annars redan under flera års tid. Vi har undersökt alla olika typer av produktionsteknologier, allt från solvärme, biogas och värmepumpar till borrhål, spillvärme och biokol, berättar Ulf Bäckman, Raseborgs Energis fjärrvärmechef.

Valet föll på en förbränningsanläggning som använder biobränslen, eftersom det är den enda teknologin i den här storleksordningen som är tekniskt tillräckligt utvecklad med påvisad prestanda i kombination med finländska referenser. Tekniken är också bekant för Raseborgs Energi, så det finns kunskap inom organisation för att bygga och använda biobränslecentraler på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt är biobränslen som energikälla förnybara och de ger garanterad effekt till förutsägbara kostnader även vintertid då det är som kallast. 

Energikrisen har lärt oss att vi måste ha en förmåga att producera den energi som vi behöver oberoende av vad som händer. Biobränslen vet vi att vi får tag på, de är lokala bränslen. Dessutom är biobränslepriset betydligt stabilare än till exempel elpriset, berättar Frank Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi.

Samtidigt stiger ändå efterfrågan på biobränslen hela tiden, varför också en produktionsanläggning som inte använder förbränning planeras, nämligen en stor luftvärmepump eller en elpanna eller en kombination av de båda. Anläggningens storlek planeras bli mellan två och fyra megawatt och dess huvudsakliga syfte är att minska användningen av biobränslen.

Fluktuationerna i elpriset ser ut att växa när ny storskalig vindkraft tas i användning och vi tror att elpriset tidvis kan vara riktigt lågt. Elpriset brukar ändå inte vara lågt när det är som kallast utomhus, varför vi behöver biobränsleanläggningen, men vi vill ha en förmåga att utnyttja el i vår produktion under de tider då elen är förmånlig, förklarar Frank Hoverfelt. 

I första skedet byggs ändå biovärmecentralen, elvärmecentralen följer senare. Målsättningen är att fatta investeringsbeslut i den nya biovärmecentralen under sommaren 2023 så att den kan vara färdig i slutet av 2024. Först upphandlas processutrustningen varefter målsättningen är att upphandla byggentreprenaderna av lokala entreprenörer under hösten 2023. Biovärmecentralens totala kostnadsuppskattning är ca 8 miljoner euro.

Mera information: Frank Hoverfelt, 040 579 9724, frank.hoverfelt@re.fi

Dela

Läs även