30.04.2019 - Nyheter

Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad planerar investering i gemensamt solkraftverk

Ekenäs Energi, Karis Telefon och Raseborgs stad delar visionen om en effektiv, hållbar och miljövänlig region och planerar nu att tillsammans investera i ett solkraftverk i Ekenäs.

Solkraftverket planeras att byggas nära Ekenäs Energis kraftverk i Björknäs i Ekenäs, mellan Riksväg 25 och järnvägen. Solkraftverkets storlek är planerad till drygt 2 ha, med över 3000 solpaneler. Den planerade anläggningens totaleffekt är ca 1 MW och årsproduktionen skulle motsvara elförbrukningen i ca 500 höghuslä-genheter.

Investeringen beräknas vara lönsam såväl ur ekonomisk som miljömässig synpunkt. Stigande elpriser och ökad efterfrågan på förnybar energi gynnar investeringskalkylerna, samtidigt som elproduktion med solenergi stöder kampen mot klimatförändringen. Projektet förväntas också få statligt investeringsstöd.

För Ekenäs Energis är investeringen i ett lokal solkraftverk ett naturligt steg, och bolaget vill möjliggöra att allt fler av bolagets kunder har möjlighet att köpa solenergi.
– Som det regionala elbolaget har vi ett ansvar för att utveckla nya moderna och miljövänliga energialternativ. Det är också tydligt att intresset och efterfrågan på förnybar el och speciellt solenergi ökar hela tiden, både hos kommuner, företag och privatkunder, säger Frank Hoverfelt, VD på Ekenäs Energi

Henrik Ekblom, VD på Karis Telefon, är inne på samma linje. Karis Telefon har därför preliminärt kommit överens med Ekenäs Energi om att köpa en dryg tredjedel av solkraftverkets produktionskapacitet. Karis Telefon har redan tidigare låtit Ekenäs Energi installera flera solenergianläggningar på bolagets byggnader.
– En hållbar verksamhet är viktigt för oss och vi vill minska vår klimatpåverkan i allt vi gör. Vi köper redan nu miljömärkt el till våra verksamhetsplatser och med hjälp av solkraftverket och sol-panelerna på våra byggnader kan    driften av våra fiberbaserade bredbandsförbindelser till hem och företag göras med ytterligare minskad klimatpåverkan, konstaterar Henrik Ekblom.

Raseborg stad vill gå med i investeringen av både ekonomiska och miljömässiga orsaker. 250 kW, dvs en fjärdedel av solcellernas produktion, kommer att förse stadens nya kampus på Ekåsen med solenergi.
Det motsvarar cirka 25 % av den årliga elenergin som förbrukas av staden på Ekåsens område. Speciellt under sommardagarna kommer stadshuset och de kringliggande byggnaderna att vara så gott som självförsörjande. Planen är också att installera solpaneler på allt fler av stadens fastigheter, något man påbörjade redan ifjol. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist är speciellt glad över att solenergi är både klimatsmart och ekonomiskt.
– Raseborg stad är med i Finlands miljöcentrals Hinku-projekt, där kommunerna jobbar mot en koldioxidneutral kommun. Att investera i solceller är en del i vårt Hinku-arbete och investeringen är optimal då vi samtidigt drar  ekonomisk nytta, säger Ragnar Lundqvist.

På området där solkraftverket planeras växer för tillfället ungskog som måste avverkas inför bygget, något som noggrant tagits i beaktande i planeringen.Energikonsultbolaget Pöyrys rapport visar att de in-sparade koldioxidutsläppen från solkraftverkets energiproduktion är 3 gånger större än vad skogen skulle binda under sin livstid. Parken är alltså en stor klimatgärning.

Lisätietoja antavat:
Frank Hoverfelt, TJ – Tammisaaren Energia. Puh 040 579 9724, frank.hoverfelt@tammisaarenenergia.fi
Henrik Ekblom, TJ – Karjaan Puhelin, Puh 044 744 0420. henrik.ekblom@ktab.fi
Ragnar Lundqvist, Kaupunginjohtaja – Raasepori. Puh 019 289 2001, ragnar.lundqvist@raasepori.fi

Dela

Läs även