30.04.2019 - Uutiset

Tammisaaren Energia, Karjaan Puhelin ja Raaseporin kaupunki investoivat yhteiseen aurinko­voimalaan

Tammisaaren Energia, Karjaan Puhelin ja Raaseporin kaupunki jakavat vision tehokkaasta, kestävästä ja ympäristöystävällisestä yhteiskunnasta ja suunnittelevat nyt yhteistä investointia aurinkovoimalaan Tammisaareen. Aurinkovoimalan suunniteltu rakennuspaikka on lähellä Tammisaaren Energian voimalaitosta, valtatie 25:n ja rautatien välissä. Aurinkovoimala kattaisi toteutuessaan noin kahden hehtaarin maa-alueen ja koostuisi yli 3000 paneelista. Laitoksen suunniteltu teho on noin 1 MW ja vuosituotanto vastaisi noin 500 kerrostaloasunnon vuo-tuista sähkönkulutusta. Investoinnin lasketaan olevan sekä taloudellisesti kannattava että ympäristöystävällinen.
Kannattavuus-laskelmat hyötyvät nousevista sähkönhinnoista ja uusiutuvan energian lisääntyvästä kysynnästä, ja lisäksi aurinkosähkön tuotanto edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää.
Projektille odotetaan myös kansallista investointitukea.

Investointi paikalliseen aurinkovoimalaan on Tammisaaren Energialle luonnollinen askel, ja yhtiö haluaa tarjota yhä useammalle asiakkaalleen mahdollisuuden ostaa aurinkosähköä.
– Paikallisena energiayhtiönä meillä on vastuu kehittää uusia, nykyaikaisia ja ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja. On myös selvää, että uusiutuvan sähkön ja varsinkin aurinkosähkön kysyntä kasvaa koko ajan, niin kunnissa, yrityksissä kuin yksityistalouksissakin, kertoo Frank Hoverfelt, Tammisaaren Energian toimitusjohtaja.

Henrik Ekblom, Karjaan Puhelimen toimitusjohtaja, on samoilla linjoilla. Karjaan Puhelin on siksi alus-tavasti sopinut Tammisaaren Energian kanssa, että yhtiö ostaa reilun kolmanneksen aurinkovoimalan tuotantokapasiteetista. Karjaan Puhelin on jo aiemmin ostanut aurinkosähköjärjestelmiä Tammisaaren Energialta toimitilojensa katoille.
– Kestävä kehitys on meille keskeistä ja haluamme vähentää ilmastovaikutustamme kaikessa tekemisessä. Ostamme jo nyt ympäristömerkittyä sähköä toimipisteisiimme. Aurinkovoimalan ja katoillemme asennettujen aurinkopaneeleiden avulla meidän kuitupohjaisista laajakaistayhteyksistä koteihin ja yrityksiin tulee entistä ilmastoystävällisempiä , Henrik Ekblom toteaa.

Raaseporin kaupunki haluaa osallistua investointiin sekä talous- että ympäristösyistä. 250 kW, tai noin neljäsosa aurinkovoimalan tehosta, tulee kaupungin käyttöön Tammiharjun uudessa kampuksessa.
Se vastaa noin 25 % kaupungin sähkönkulutuksesta Tammiharjun alueella. Kaupungintalo ja ympäröivät rakennukset tulevat varsinkin kesäpäivinä olemaan käytännössä omavaraisia sähkön suhteen.
Suunnitelmissa on myös jatkaa viime vuonna aloitettua työtä asentaa yhä enemmän aurinkopaneeleja kaupun-gin kiinteistöjen katoille. Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist on erityisen iloinen siitä, että aurinkosäh-kö on sekä ilmastofiksua että taloudellisesti järkevää.
– Raaseporin kaupunki on mukana Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hankkeessa, jossa kuntien tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius. Investoinnit aurinkosähköön ovat osa meidän Hinku-työtämme ja investointi on optimaalinen, koska kaupunki saa samalla projektista taloudellista hyötyä, kertoo Ragnar Lundqvist.

Aurinkovoimalan suunnitellulla alueella kasvaa nyt nuorta männikköä, joka on kaadettava aurinkovoima-lan tieltä. Asia on huomioitu tarkasti suunnittelussa ja energiakonsultti Pöyryn tekemä raportti osoittaa, että aurinkovoimalan positiivinen ilmastohyöty on noin kolminkertainen verrattuna metsän vaikutukseen hiilinieluna. Aurinkopuisto on siis iso ilmastoteko.

Solpark VD2
Kuva aurinkovoimalan suunnitetulta rakennuspaikalta. Vasemmalta: Ragnar Lundqvist, Frank Hoverfelt, Henrik Ekblom

Lisätietoja antavat:
Frank Hoverfelt, TJ – Tammisaaren Energia. Puh 040 579 9724, frank.hoverfelt@tammisaarenenergia.fi
Henrik Ekblom, TJ – Karjaan Puhelin, Puh 044 744 0420. henrik.ekblom@ktab.fi
Ragnar Lundqvist, Kaupunginjohtaja – Raasepori. Puh 019 289 2001, ragnar.lundqvist@raasepori.fi

Jaa

Lue myös