26.03.2021 - Miljö

Delipap satsar på lokalt producerad solenergi

Delipap Ab och Raseborgs Energi Ab ingår ett samarbete där Raseborgs Energi levererar solenergi från den nya Solparken i Ekenäs till Delipaps bredvidliggande fabrik. För Delipap, som tillverkar inhemska favoritprodukter som Muminblöjor och Vuokkoset menstruationsskydd, är samverkan med naturen och miljön en självklarhet i verksamheten. Till exempel använder Delipap redan nu 100 % förnybar vattenkraft i all sin verksamhet. Företaget vill ändå fortsätta föra utvecklingen framåt och investeringen i solenergi förenar flera viktiga värderingar som Raseborgs Energi och Delipap delar: klimatåtgärder, utveckling av nya och hållbara lösningar samt lokalt samarbete.

En förutsättning för investeringen är att solparken byggs intill Delipaps blöjfabrik i Björknäs. Från solparken dras elkablar som kopplas till fabrikens elanslutning, så att solenergin kommer direkt till fabrikens användning. Delipap köper totalt 12,5 % (1/8) av solparkens produktion, så en del av fabriken drivs i framtiden med lokalt producerad solenergi.

Vi vill vara föregångare inom vår verksamhet och leverera hållbart tillverkade blöjor av högsta kvalitet.  Vi lyckas med detta genom att fokusera på det vi kan bäst, dvs. tillverka hygienprodukter för medvetna och ansvarsfulla konsumenter. Vi låter gärna experter inom andra områden göra det de kan bäst. Genom samarbete uppnår vi de bästa resultaten med avseenden på miljön och det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Därför ingår vi ett samarbete med Raseborgs Energi och investerar i deras solpark, säger Sanna Karhu, vd och andra generationens företagare på Delipap

Parkens alla solpaneler är redan på sin plats och installationen fortskrider. Solparken beräknas tas i bruk under april månad.

Närmare uppgifter ger:
Frank Hoverfelt, verkställande direktör, Raseborg Energi, frank.hoverfelt@re.fi , +358 40 5799724
Sanna Karhu, verkställande direktör, Delipap Ab, sanna.karhu@delipap.fi, +358 40 7070040

Fakta om solparken

Plats: Björknäs i Ekenäs, intill Riksväg 25.
Antal paneler: 2722 st á 370 W
Effekt: 1 MWp
Area:  ca. 2 ha.
Delipaps andel: 125 kW – 12,5 % av produktionen
Ibruktagning: Inom april

Dela

Läs även