21.07.2020 - Miljö

Solkraftverket i Ekenäs har beviljats bygglov

Raseborgs Energi har beviljats bygglov för byggandet av det stora solkraftverket på 1 MW till Björknäs i Ekenäs som planerats sedan hösten 2018. Bygglovet har vunnit laga kraft och byggarbetena på området kommer att börja inom kort.

Solkraftverket byggs på området mellan stamväg 25 och järnvägen i Björknäs, nära Raseborgs Energis kraftverk. Projektet är ett samarbete mellan Raseborgs Energi, Raseborgs stad och Karis Telefon.

Byggandet delas in i flera faser. I första skedet fälls skogen på området och därefter görs kompletterande markundersökningar för detaljplaneringen av solpanelernas ställningar. Själva byggandet börjar med montage av ställningar och installation av elkablar på området. I sista skedet installeras själva panelerna på ställningarna. Arbetet förväntas bli klart senast våren 2021, men eventuellt redan under hösten 2020.

Solkraftverkets klimat- och miljöeffekter

Avverkningen av skogen har noga beaktats i bedömningen av solkraftverkets klimateffekt. Energikonsultbolaget Pöyrys rapport visar att de insparade koldioxidutsläppen från solkraftverkets energiproduktion är 3 gånger större än vad skogen skulle binda under sin livstid. Parken är alltså en stor klimatgärning.
På området har också gjorts en naturinventering som visar att avverkningen av skogen kan göra området lämpligt för många utrotningshotade insekter som trivs på öppna och soliga platser. Exempelvis trumgräshoppan och bergscikadan är sådana arter, men även steklar och äkta dagfjärilar kan trivas på området. Lämpliga naturområden för dessa arter är numera ovanliga när tidigare öppna områden har vuxit igen. En av projektets målsättningar är att platsen kan bli en fungerande livsmiljö för dessa utrotningshotade arter.

Solkraftverket är en av de större investeringar som vi har gjort under de senaste åren och vi ser det som mycket positivt att ett ekonomiskt lönsamt projekt samtidigt kan vara bra både för klimatet och för naturens mångfald, säger Frank Hoverfelt, VD på Raseborgs Energi.

Rapporter över solkraftverkets positiva klimateffekter

Pöyrys rapporter (på finska) finns att läsa bakom nedanstående länkar.

Aurinkovoimala Hiilitase-selvitys Voimalan positiivinen vaikutus Pöyry

Aurinkovoimala Hiilitase-selvitys YHTEENVETO Pöyry

Björknas aurinkovoimala_luontoselvitys 2019

Raaseporin Energia Loppuraportti

Närmare uppgifter ger:
Verkställande direktör Frank Hoverfelt, tfn 040 579 9724, frank.hoverfelt@re.fi

Dela

Läs även