21.07.2020 - Ympäristö

Tammisaaren aurinkovoimalalle myönnetty rakennuslupaa

Raaseporin Energialle on myönnetty rakennuslupa suuren mittakaavan aurinkovoimalan rakentamiselle Tammisaaren Koivuniemeen. Rakennettavan aurinkovoimalan tehoksi tulee 1 MW. Projektia on suunniteltu vuodesta 2018 ja siitä tiedotettiin keväällä 2019. Voimalan rakennuslupa on nyt lainvoimainen ja rakentaminen alkaa vielä kesän aikana.


Aurinkovoimala rakennetaan kantatie 25:n ja rautatien väliselle alueelle Koivuniemeen, Raaseporin Energian voimalaitosalueen läheisyyteen. Projekti toteutetaan Raaseporin Energian, Raaseporin kaupungin ja Karjaan Puhelimen yhteistyönä.


Rakentaminen jaetaan useaan vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa alueen puusto poistetaan, jonka jälkeen tehdään täydentäviä pohjatutkimuksia telineiden detaljisuunnittelua varten. Varsinainen rakentaminen alkaa telineiden ja sähkökaapelien asennuksella. Viimeisessä vaiheessa asennetaan itse paneelit telineille. Työn on määrä valmistua viimeistään keväällä 2021, mutta mahdollisesti jo syksyllä 2020.
Aurinkovoimalan

Aurinkovoimalan ilmasto- ja ympäristövaikutukset


Puuston poisto alueelta on huomioitu tarkasti jo projektin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimalan ilmastovaikutus arvioitiin. Energiakonsultti Pöyryn tekemä raportti osoittaa, että aurinkovoimalan positiivinen ilmastohyöty on noin kolminkertainen verrattuna metsän vaikutukseen hiilinieluna. Aurinkopuisto on siten iso ilmastoteko.
Alueella on tehty myös luontoselvitys, jonka mukaan puuston poiston myötä alueesta tulisi uhanalaisille paahdeympäristöjen lajeille soveltuva, ja aurinkovoimalahanke voisi siten suosia varsin helposti näitä uhanalaisia paahdelajeja. Paahdelajeista voi mainita uhanalaiset palosirkan ja vuorikaskaan, mutta myös useat pistiäiset ja päiväperhoset. Paahdeympäristöjen lajit ovat taantuneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana avoympäristöjen umpeen kasvun myötä. Aurinkovoimalaprojektin yhtenä tavoitteena on, että alueesta tulisi näille paahdeympäristöjen lajeille soveltuva elinympäristö.

Aurinkovoimala on yksi meidän suurimmista investoinneistamme viime vuosina. On hyvin positiivista, että taloudellisesti kannattava projekti voi samalla olla hyvä sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle, toteaa Frank Hoverfelt, Raaseporin Energian toimitusjohtaja.

Raportit aurinkovoimalan ilmastohyödyistä

Pyöryn raportit voi lukea alla olevien linkkien kautta.

Aurinkovoimala Hiilitase-selvitys Voimalan positiivinen vaikutus Pöyry

Aurinkovoimala Hiilitase-selvitys YHTEENVETO Pöyry

Björknas aurinkovoimala_luontoselvitys 2019

Raaseporin Energia Loppuraportti

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Frank Hoverfelt, puh 040 579 9724, frank.hoverfelt@re.fi

Jaa

Lue myös