25.11.2022

Information om
avbrottmeddelanden

BESTÄLL MEDDELANDE OM ELAVBROTT

25.11.2022 - Elavbrott

BESTÄLL MEDDELANDE OM ELAVBROTT

Under vintern 2023 finns det en liten risk att Finland står inför en nationell elbrist, vilket kan leda till lokala elavbrott. Vid detta scenario hanterar nationella stamnätsbolaget Fingrid situationen och koordinerar möjliga elavbrott tillsammans med de lokala elnätsbolagen. Planerade lokala elavbrott är den sista åtgärden, så sannolikheten för avbrott är liten, men vi uppmanar våra kunder att vara förberedda.

AVRBOTTSTJÄNST WERA

Som vår elnätskund kan du avgiftsfritt beställa meddelande om elavbrott genom vår onlinetjänst WERA. Genom tjänsten meddelar vi om både planerade och oplanerade elavbrott genom SMS och e-post. Har du redan beställt tjänsten ber vi dig kontrollera kontaktuppgifterna.

Bor du utanför vårt elnätsområde kan du beställa en motsvarande tjänst av ditt lokala elnätsbolag.

Läs mer om risken för elbrist på Fingrids hemsida.

Dela

Läs även