FAQ Items > Kan jag säga upp ett tidsbundet avtal?

15.04.2020 -

Kan jag säga upp ett tidsbundet avtal?

Fördelen med ett tidsbundet avtal är att du får ett mer stabilt elpris, men du är då förbunden att köpa din el av samma elförsäljare under hela den angivna tidsperioden. Ett tidsbundet avtal kan sägas upp före avtalsperiodens utgång endast om du flyttar från förbrukningsplatsen.
Ett tidsbundet elavtal kan hävas om man flyttar från förbrukningsplatsen. Det är alltså ingenting som hindrar dig från att teckna ett tvåårigt avtal även om du är osäker på hur länge du kommer att bo kvar. Bor du kvar kan du dock inte ändra dig och byta till ett annat avtal eller en annan elförsäljare innan det tidsbundna avtalet löpt ut.

Dela

Läs även