FAQ Items > Hur kan jag byta elbolag till er?

15.04.2020 -

Hur kan jag byta elbolag till er?

Du kan byta elförsäljare, men du kan inte byta elnätverksbolag eftersom den delen av tjänsten är bunden till ägaren av det fysiska elnätet i området. Du kan byta elförsäljare när som helst så länge du inte har tecknat ett tidsbundet avtal. I så fall måste du vänta tills avtalet löpt ut innan du byter elförsäljare. Om du flyttar från en förbrukningsplats hävs dock de avtal som finns i kraft oavsett om de är tidsbundna eller ej, vilket innebär att du igen blir fri att välja vilket elbolag du vill.
Om du byter till vår elförsäljning sköter vi hela bytesprocessen och säger därmed också upp avtalet med din tidigare elförsäljare.

Dela

Läs även