29.03.2023

Elnätets 10-åriga investeringsprogram blir klart till sommaren

29.03.2023 - Nyheter

Elnätets 10-åriga investeringsprogram blir klart till sommaren

Raseborgs Energi gjorde ett långsiktigt investeringsprogram hösten 2013 med målsättning att förnya hela
mellanspänningsnätets distributionsspänning från 10 och 30 kilovolt till 20 kilovolt. Investeringarnas syfte
var och är att modernisera elnätet och att bygga bort den saneringsskuld som uppstått i elnätet under en
längre tid.
Den ursprungliga målsättningen var att investeringarna skulle bli klara år 2024, men de kan nu slutföras
ungefär ett år i förtid under sommaren 2023.

Vi har utfört arbetena i huvudsak med egen personal, vilket har säkerställt en utmärkt kvalitet och
att tidtabellen håller samtidigt som arbetena blir kostnadseffektivt utförda. Större enskilda arbeten,
såsom förnyandet av elstationerna har vi köpt in som externa entreprenader, berättar Andreas
Talling, elnätschef vid Raseborgs Energi.


I praktiken har arbetet gått ut på att förnya alla elstationer i elnätet, byta ut mellanspänningskablar på hela
nätområdet och förnya transformatorstationer. Just nu pågår förnyandet av elnätets reservmatning genom
att bygga en ny 110/20 kilovolts elstation i Prästkulla. Samtidigt förnyas 110 kilovolts utrustningen i
huvudstationen i Björknäs. Efter att elstationerna är helt färdiga i slutet av denna vecka påbörjas elnätets
omkopplingar till 20 kilovolt.

Den verkliga ändringen av elnätet till 20 kilovolt börjar den 3 april i de västliga delarna av vårt
elnät, dvs i Västerby, Trollböle och Leksvall. Därefter fortsätter omkopplingarna österut så att hela
elnätet blir överfört till 20 kilovolt under slutet av maj, förutsatt att allt går bra, berättar Frank
Hoverfelt, VD för Raseborgs Energi.

Omkopplingsarbetena orsakar ett elavbrott hos kunderna. Elavbrotten sker efterhand som omkopplingarna
flyttar österut i elnätet under april-maj och de sker i huvudsak dagtid. Alla kunder borde klara sig med
enbart ett elavbrott som varar uppskattningsvis i högst två timmar. Kunderna meddelas separat om
elavbrotten och inga ändringar eller åtgärder krävs av kunderna.


Hela investeringsprogrammet har kostat ca 15 miljoner euro fördelat över åren 2014–2023. När arbetena
blir färdiga är saneringsskulden bortbyggd och Raseborgs Energis elnät är ett av de modernaste i landet.

Mera information:

Andreas Talling, 040 192 2803, andreas.talling@re.fi
Frank Hoverfelt, 040 579 9724, frank.hoverfelt@re.f

Dela

Läs även