Börsel (SPOT)
- elpris till marknadspris

Börsel (SPOT)

Ett börselsavtal passar dig som vill ha ett elavtal vars pris motsvarar det verkliga marknadspriset.

Börselens elpris varierar timme för timme enligt marknadspriset på börsen och priset publiceras alltid dagen före. Därmed rekommenderar vi börsel för användare som själv håller koll på kommande timmars elpris och kan anpassa sin elkonsumtion enligt detta.

Avtalets grundavgift är 3,90€/mån (moms 24%) och marginalen 0,49 c/kWh (moms 24%).

Priserna stiger 1.8.2024 enligt följande: grundavgift 4,90€/mån (moms 24%) och marginalen 0,59 c/kWh (moms 24%).

Avtalsvillkor för flexibelt elavtal

Pris

Energipris: Spot pris + försäljningsmarginal 0,49c/kWh (moms 24%)
Grundavgift 3,90 €/ månad (moms 24%)

Giltighetstid

Tills vidare varande avtal
– 14 dagars uppsägning

Fakturering

6 eller 12 fakturor per år som
pappers-, e-post-, nät- eller e-faktura.

Elens ursprung

Elens ursprung motsvarar den finländska produktionsmixen

Varför välja börsavtal?

  • Ett avtal utan tidsbundenhet eller avtalsförlängningar.
  • Priset är alltid aktuellt enligt elens marknadspris eftersom priset bestäms för varje timme.