Börsel (SPOT)
- elpris till marknadspris

Börsel (SPOT)

Ett börselsavtal passar dig som vill ha ett elavtal vars pris motsvarar det verkliga marknadspriset.

Börselens elpris varierar timme för timme enligt marknadspriset på börsen och priset publiceras alltid dagen före. Därmed rekommenderar vi börsel för användare som själv håller koll på kommande timmars elpris och kan anpassa sin elkonsumtion enligt detta.

Avtalets grundavgift är 3,50€/mån (moms 24%). Försäljningsmarginalen 0,45 c/kWh (moms 24%).

Från 1.4.2024 är avtalets grundvgift 3,90€/mån (moms 24%) och försäljningsmarginalen 0,49 c/kWh (moms 24%).

Avtalsvillkor för flexibelt elavtal

Pris

Energipris: Spot pris + försäljningsmarginal 0,45c/kWh (moms 24%)
Grundavgift 3,5 €/ månad (moms 24%)

Giltighetstid

Tills vidare varande avtal
– 14 dagars uppsägning

Fakturering

6 fakturor per år som
pappers-, nät- eller e-postfaktura.

Elens ursprung

Elens ursprung motsvarar den finländska produktionsmixen

Varför välja börsavtal?

Kundtjänst

019 – 289 2400
info@re.fi