Spot-el

För dig som vill optimera och anpassa din elförbrukning enligt elmarknadens pris är ett avtal med spotpris ditt alternativ.

Spotpris betyder att ditt elpris varierar varje timme i enlighet med marknadspriset på den nordiska elbörsen (Nord Pool Spot, prisområde Finland), så en förutsättning för spot-avtalet är att förbrukningsplatsen har timbaserad elmätning. Du kan be oss eller ditt elnätsbolag ta reda på vilken typ av mätning din förbrukningsplats har. Ditt elpris består av energipriset, tilläggsmarginal på 0,49 c/kWh (moms 24%), grundavgift samt skatter. På fakturan kommer du att se månadens medelpris. Varje månad har ca 720 timmar, därför specificeras de inte enskilt.

Eftersom spot-priset justeras varje timme reagerar priset fortare än andra elavtalsformer på eventuella förändringar på elmarknaden. Detta innebär att du kan spara pengar om elkonsumtionen anpassas så att den är högre under perioder då elen är billigare och lägre då priset är högt. I motsatt situation höjs spot-priserna fortare. Om du är intresserad av att följa med marknadspriset och har möjlighet att anpassa tidpunkten för din elkonsumtion är detta ett ekonomiskt alternativ. Spot-avtalet har 14 dagars uppsägningstid.

Marknadspris + 0,49 c/kWh

Grundpris: 3,90 €/mån

Välj förbrukningplatsens mätningssätt

Välj typ av avtal

Sammanfattning:

Produktions metod: Spot-el
Mätnings metod:
Elavtal:
Pris: Marknadspris + 0,49 c/kWh
Grundpris: 3,90 €/mån

Är det något du funderar över?

Har du frågor kring energi, fakturering elavtal eller till exempel solpaneler? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.