100% ekologisk och lokal produktion

När du är extra mån om miljön eller stolt över hembygden är den lokala EKO-elen ett självklart val. Finlands naturskyddsförbund har märkt vår eko-el med ett EKO-certifikat och den produceras i vårt egna biokraftverk i Ekenäs.

All el som Raseborgs Energi producerar är förnybar, men vissa alternativ är ännu bättre än de andra. Genom att välja vår EKO-certifierade el stöder du produktionen av energi som är helt och hållet koldioxidneutral och baserad på lokalt biobränsle.

EKO-certifikatet är ett intyg över att produktionen är så ansvarsfull och hållbar som möjligt och fungerar alltså som en kvalitetsstämpel för grön energi. Dessutom går en del av intäkterna från försäljningen av denna el till investeringar i hållbara energilösningar världen över. Kort och gott är ett EKO-elavtal en investering både i framtiden och i den lokala ekonomin. Kan det bli bättre? Det tycker inte vi.

Välj förbrukningplatsens mätningssätt

Välj typ av avtal

Sammanfattning:

Produktions metod: Lokal eko-el
Mätnings metod:
Elavtal:

Så här produceras EKO-elen

Vi är av orsak lite extra stolta över vår lokala produktion ohe berättar gärna om hur våra lokala EKO-el tillverkas. När skogsfliset förbränns för att generera fjärrvärmen uppstår vattenånga som restprodukt. Genom att installera en ångdriven turbin ovanpå värmepannan kan vi utnyttja vattenångan till att producera helt och hållet koldioxidneutral elektricitet.

Ovanstående bild illustrerar samverkan mellan miljön och vår energiproduktion i Björknäs. Då restprodukterna från skogsbruk används som bränsle, planteras även ny skog istället.

Då produktionen drivs av förnybart bränsle som är en restprodukt från regionens skogsarbeten kan vi med handen på hjärtat konstatera att vår energiproduktion inte bara är förnybar och ut miljövänlig, utan också stöder den lokala ekonomin. Genom att använda lokalt bränsle minimeras dessutom utsläppen från transporter.

Finlands naturskyddsförbund har märkt vår eko-el med ett EKO-certifikat, som gör att våra kunder kan vara trygga i vetskapen om att den erbjudna produkten lever upp till den förväntade standarden. EKO-certifikatet är dock mer än en kvalitetsstämpel. Då ett företag säljer EKO-märkt el går nämligen en del av förtjänsten till en fond, som används för att stöda forskning om hållbara energilösningar världen över.

Således gör våra eko-elkunder mer än att enbart stöda den lokala ekonomin och föregå med gott exempel inför andra elförbrukare – de bidrar på ett konkret sätt till fortsatt utveckling av klimatvänliga och effektiva energilösningar för framtiden.

Jalofoods – Tofu med grön el

I framtiden kommer ekocertifierad förnybar el att vara normen. Den kostar lite mer, men den säkerställer en renare miljö och minskar användningen av fossila bränslen i energiproduktion i Finland. Jalofoods uppmanar alla att delta i kampen mot klimatförändringen! Jouko Riihimäki, Kommersiell direktör
Läs mer

YLP! – Vi använder också lokal el

YLP! gör pizza med 98.7 % lokala råvaror. Allting är handgjort och miljöaspekten av stor betydelse, hållbarhet är nyckelordet. Med tanke på YLP!s värderingar finns det ingen orsak att inte använda Eko-el, det är ett naturligt val! Och varför använda nån annan el över huvudtaget, om man kan välja detta?! Nick Victorzon, restaurangägare Bild: Peik Victorzon

Är det något du funderar över?

Har du frågor kring elbilsladdning, energifrågor, fakturering, elavtal eller något annat? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.