16.05.2024

Projekti luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

16.05.2024 - Ympäristö

Tammisaaressa projekti luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Raaseporin Energia ja Karjaan Puhelin ovat käynnistäneet projektin Tammisaaren aurinkopuistossa alueen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Projektin tavoitteena on palauttaa paahdeympäristö, joka sopii kasvi- ja hyönteislajeille, jotka viihtyvät avoimilla ja aurinkoisilla hiekkapohjaisilla alueilla. Tällainen ympäristö on ollut harvinainen Suomessa pitkään, osittain siksi, että metsäpaloja ei esiinny yhtä laajasti kuin aiemmin, ja osittain siksi, että suuret määrät ilmakehän typpeä ylikuormittavat maaperää. Tämä edistää kasvillisuuden nopeaa kasvua, ja myös kuivemmat alueet kasvavat nopeasti umpeen. Aurinkopuiston alue on ihanteellinen paahdeympäristö, koska se kuuluu Salpausselkä-moräniharjuun ja maaperä on hiekkainen.

Projektin valmisteluvaiheessa pintamaa on poistettu ja sen jälkeen kivet, puunjuuret ja oksat on kerätty kasoihin toimimaan pesäpaikkoina, suojina ja talvehtimispaikkoina hyönteisille ja muille selkärangattomille eläimille. Maan valmistelun jälkeen noin 3000 m²: n alueelle kylvettiin 39 erilaista kotimaista kasvilajia. Käytetyt siemenet ovat kotimaisia ja esimerkkejä lajikkeista ovat ahdekaunokki, päivänkakkara, mäkimeirami, niittysuolaheinä, piharatamo ja kultapiisku.

Olosuhteet kylvölle olivat erinomaiset, sillä maa oli kostea ja kylvöpäivät poutaiset. Kun kylvö tehtiin ajoissa, siemenet saivat myös tarvitsemansa kylmäkäsittelyn. Kasvien kannalta ratkaisevaa on myös tulevien kesien säät. Riippumatta säästä, paahdeympäristön kasvillisuuden kehittymisessä menee useita vuosia, sillä siemenet itävät vähitellen ja monivuotisten lajien kasvu on vaiheittaista. Projektin pitkän aikavälin suunnitelmaan sisältyy säännöllistä ylläpitoa.

Yleisesti ottaen Etelä-Suomen aurinkoisissa ja kuivissa ympäristöissä elää satoja erilaisia hyönteislajeja, eikä tässä vaiheessa pysty nimeämään, mitkä lajit tulevat leviämään juuri aurinkopuiston alueelle. Yleisesti ottaen samankaltaisissa ympäristöissä viihtyviä lajeja ovat perhoset, kovakuoriaiset, muurahaiset, heinäsirkat ja kaskaat.

Projektin seuraava vaihe on rikkakasvien torjunta ja mahdollisten vieraslajien torjunta elokuussa. Projektin tuloksia odotetaan näkyvän muutaman vuoden kuluessa, ja kahden vuoden jälkeen arvioidaan lisätoimien tarvetta.

Tavoitteena on luoda hyvinvoiva paahdeympäristö kasveille ja hyönteisille. Haluamme luoda edellytykset luonnon monimuotoisuuden edistämiselle rinnakkain uusiutuvan energian tuotannon kanssa.

Jaa

Lue myös