Lämpö­sopimuksen siirtäminen

Voit myös ladata lämpösopimuksen siirtolomakkeen pdf-tiedostona tästä

Kaukolämpö > Lämpösopimuksen siirtäminen

Ilmoitus lämpösopimuksen siirtämisestä

Lämpösopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Tällä luovutuskirjalla lämpösopimus siirretään kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Voit myös lähettää meille kopion kiinteistön kauppakirjasta. Silloin lämpösopimus siirretään automaattisesti uudelle omistajalle.

  • Lämmönkäyttöpaikan tiedot (Myyjä)
  • Sopimuksen siirtäjä (Myyjä)
  • Siirronsaaja (Ostaja)
  • Laskutus
    Siirtopäivään asti laskut pyydetään postittamaan siirtäjän (Myyjä) osoitteeseen:
  • Lämpöenergiamittarin lukemat (energia/vesi) siirtopäivänä:
  • Siirtäjän allekirjoitus (Myyjä)
  • Siirronsaajan allekirjoitus (Ostaja)
  • Lämmönmyyjä hyväksyy siirronsaajan asiakkaaksi, jos siirtohetkeen mennessä kertyneet lämmönmyyjän saatavat on maksettu ja siirronsaaja tällä luovutuskirjalla sitoutuu noudattamaan siirretyn lämpösopimuksen ehtoja. Samalla päättyy siirtäjän ja lämmönmyyjän välinen lämpösopimus.