Netotus

Netotus

Nettolaskenta koskee asiakkaita, jotka itse tuottavat sähköä ja myyvät ylijäämäsähkönsä sähköverkkoon. Yleensä tämä koskee asiakkaita, joilla on aurinkopaneelijärjestelmä. Nettolaskenta tarkoittaa, että tunneittain tehdään vain yksi nettoselvitys, joka huomioi kaiken tuotetun ja ostetun sähkön. Laskennan perusteella joko laskutetaan tai hyvitetään asiakasta. Nettomäärä lasketaan kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämässä Datahub-palvelussa.

Mikrotuottajalle energian tuottaminen omaan käyttöön on keskimäärin edullisempaa ja kannattavampaa kuin sähkön myynti sähköverkkoon. Nettolaskennan myötä yhä suurempi osa itse tuotetusta energiasta käytetään omassa kiinteistössä, mikä vähentää sähköverkosta ostetun energian määrää. Tämä tarkoittaa pienempiä kustannuksia sähkönsiirrossa, energiankäytössä ja sähköverossa.

Esimerkki

Jos mikrotuottajana ostat tunnin aikana 4 kWh energiaa ja tuotat 2 kWh, nettosi on 2 kWh. Ostat siis erotuksen kulutuksesi ja oman tuotantosi välillä. Tuottamasi 2 kWh energiamäärä vähentää siten ostetun energian määrää. Tämä tarkoittaa, että säästät energiankäytön, sähkönsiirron ja sähköveron kustannuksissa.

Ajankohtina, jolloin tuotat enemmän energiaa kuin kulutat, sinulle syntyy ylijäämäenergiaa. Jos tunnin aikana kulutat 2 kWh energiaa ja tuotat 5 kWh, nettolaskennan lopputulos on 3 kWh ylijäämäsähköä. Ylijäämäsähkön myyt energiayhtiöllesi. Koska tuotantosi nettolaskentaperiaatteen mukaan on suurempi kuin kulutuksesi, sinua ei laskuteta kyseisen tunnin aikana ostetusta sähköstä.

Nettolaskenta tehdään tunneittain, eli tuotanto ja kulutus verrataan joka tunti.