Tuotanto

Metsähake on kauko­lämmön pääasiallinen polttoaine

Raaseporin Energian kaukolämpö tuotetaan pääasiassa ympäristöystävällisellä metsähakkeella. Tuotannossa käytetään myös muita uusiutuvia puupolttoaineita, kuten murskattuja kuormalavoja, rakennustyömaiden puutavaraa ja brikettejä. Paikalliset puupolttoaineet kattavat noin 99 % kaukolämmön polttoaineesta, ja metsähake on ollut pääasiallinen polttoaine vuodesta 2001.

Varapolttoaineina käytetään nestekaasua ja matalarikkistä polttoöljyä. Öljyn osuus on vuosittain vähentynyt, ja sen osuus on enää noin 0,1 %. Nestekaasu, jota käytetään Karjaalla, kattaa noin prosentin polttoaineesta.

Kaukolämpö Tammisaaressa

Tammisaaressa kaukolämpöä on tuotettu vuodesta 2001 pääasiassa uusiutuvalla metsähakkeella. Kaukolämpö tuotetaan kahdessa kiinteän polttoaineen kattilassa, joista toinen (voimalaitos) tuottaa kaukolämmön lisäksi myös sähköä. Ensimmäinen biokattila valmistui vuonna 2001 ja voimalaitoskattila vuonna 2009. Biokattilan teho on 17 MW lämpöä ja voimalaitoksen teho on 17 MW lämpöä ja 3,5 MW sähköä.

Tammisaaren kaukolämpökeskus sijaitsee Koivuniemen teollisuusalueella kantatie 25:n vieressä (Koivuniemen lämpökeskus ja lämmitysvoimala, Teollisuuskatu 7, 10600 Tammisaari).

Kaukolämpö Karjaalla

Karjaalla kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Bäljarsin lämpökeskuksessa, joka valmistui vuonna 2012. Uusi lämpökeskus korvasi tuolloin useita pienempiä öljykattiloita. Mäntynummella (Tallmo) sijaitsevaa vanhan sementtivalimon lämpölaitosta käytetään talvikuormalaitoksena. Sekä Bäljarsin uudessa laitoksessa että Tallmon laitoksessa käytetään puupolttoaineita – Bäljarsin kattilassa metsähaketta ja Mäntynummen laitoksessa karsittua kokopuuta. Vara- ja huippukuormapolttoaineena käytetään nestekaasua ja raskasta polttoöljyä.

Bäljarsin hakekattilan teho on 5 MW ja Mäntynummen laitoksen teho on 2,5 MW.

Bäljarsin kaukolämpökeskus sijaitsee Bäljarsin teollisuusalueella kantatien 111 lähistöllä. Mäntynummen kaukolämpökeskus sijaitsee Karjaalla Ratakadun varrella (Bäljarsin Bio4-lämpökeskus, Timpurintie 19, 10320 Karjaa, Bio3-lämpökeskus, Rauhankatu, 10300 Karjaa).

Kaukolämpö Pohjan-alueella

Raaseporin Energia on omistanut Pohjan kaukolämpötoiminnan vuodesta 2009. Koko tuotanto- ja jakelurakenne uusittiin vuosina 2011–2012, jolloin Pohjan keskustan ja Tallbackan kaksi erillistä kaukoverkkoa yhdistettiin ja uusi hakekattila rakennettiin.

Hakekattila, jonka teho on 2 MW, valmistui vuoden 2012 alussa, josta lähtien lähes koko Pohjan kaukolämpö on tuotettu ympäristöystävällisellä ja paikallisella metsähakkeella. Pohjan keskustassa sijaitseva vanha raskaalla polttoöljyllä toimiva lämpölaitos on jäljellä, ja se toimii varalaitoksena.

Uusi hakelämpökeskus sijaitsee kantatien 111 varrella (Tammisaaren Energian hakelämpökeskus Pohjassa, Turuntie 900B, 10420 Pohjankuru).

Sähkötuotanto – paikallista tuotantoa metsähakkeella

Tammisaaren voimalaitos tuottaa kaukolämmön ohessa myös sähköä. Kun sähköä tuotetaan kaukolämmön yhteydessä, on tuotanto tehokasta ja se on suurimmillaan silloin, kun tarvekin on suurin eli talvella.

Käytämme Tammisaaren sähköntuotantoon ainoastaan uusiutuvaa puuhaketta, jolloin tuotettu sähkö on hiilidioksidineutraalia. Suomen luonnonsuojeluliitto on myöntänyt sähköntuotannolle EKOenergia-ympäristömerkin todistukseksi siitä, että tuotanto on ympäristöystävällistä.

Sähköntuotannon teho on 3,5 MW ja vuotuinen tuotantomäärä on noin 15 000 MWh. Tämä vastaa noin 20 % Tammisaaressa kulutetusta sähköstä.

Suomalaista tuulivoimaa

Raaseporin Energia omistaa osuuksia suomalaisista tuulivoimaloista. Pohjois-Pohjanmaalla omistamme yhteensä noin 1,5 MW tuulivoimaa ja Torniossa noin 0,9 MW tuulivoimaa. Vuotuinen tuotantomäärä on noin 8 000 MWh.

Jäikö jokin mietityttä­mään?

Haluatko kysyä meiltä energia-asioista, laskutuksesta, sähkösopimuksista tai vaikkapa aurinkopaneeleista? Ota meihin yhteyttä asiakaspalvelun kautta tai katso usein kysyttyjä kysymyksiä