FAQ Items > Mitä ovat uusiutuva sähkö, vihreä sähkö ja eko-sähkö?

13.04.2020 -

Mitä ovat uusiutuva sähkö, vihreä sähkö ja eko-sähkö?

Uusiutuva sähkö tuotetaan uusiutuvista lähteistä, esimerkiksi vesivoimalla, aurinkovoimalla, tuulivoimalla tai puuhakkeella. Vihreää sähköä käytetään näistä kaikista yleisenä terminä.

Eko-sähkö on luonnollisesti uusiutuvaa sähköä, mutta ympäristömerkin saanut sähkö täyttää laajat kestävyys- ja ympäristövaatimukset. Suomen luonnonsuojeluliitto myöntää ympäristömerkinnän vuosittain tehtävien huolellisten tuotannon tarkastusten jälkeen. Paikallinen Eko-sähkömme tuotetaan omassa puuhaketta käyttävässä voimalaitoksessamme Tammisaaren Björknäsissä.

Jaa

Lue myös