21.05.2024

Elnätets utvecklingsplan för påseende

21.05.2024 - Elnät

Elnätets utvecklingsplan för påseende

Välkommen att bekanta dig med vår utvecklingsplan för elnätet. Vi upprätthåller elnätet och elanslutningar med 115 års erfarenhet. Raseborgs Energis distributionsområde omfattar Ekenäs centrum med omnejd. Till vårt ansvar hör distribution av el till våra elnätskunder, samt planering, byggande och underhåll av elnätet. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa ett elnät som är mindre känsligt för störningar. Varje år sanerar vi vårt elnät och ersätter luftlinjer med nedgrävda jordkablar för att öka leveranssäkerheten. Vår strategi för linjebyggnad är att samtliga nya ellinjer antingen ska vara isolerade eller nedgrävda. På det viset förbättras eldistributionens leveranssäkerhet.

Läs mer om utvecklingsplanen här (på finska): Raaseporin Energia – Jakeluverkon kehittämissuunnitelma 2024 (kuuleminen.fi)

Dela

Läs även