Mörby Gård

Effekt/produktion: 39,33 kWp
Solpaneler: 143 st x 275 W
Anläggningens storlek: 229 m2
Inverter: Inverter Fronius Symo 20.0-3-M / 15.0-3-M / Hybrid 5.0-3-S
Takmaterial: Korrugerad plåt
Vädersträck: Sydväst

Vi strävar efter att vara så självförsörjande som möjligt, men vissa bitar kan man helt enkelt inte göra själv. Då är det viktigt att man vet hur dessa delar produceras, att samma värderingar följer med och att man i mån av möjlighet kan bilda en sluten helhet, säger Anna Alm.

Med det i åtanke blev gårdens energianvändning aktuell, eftersom elen är en nödvändig del inom verksamhetsprocessen. Anna investerade i en 39,33 kWp solpanelsanläggning med 143 st paneler där ett 10,5 kW batteri ingår. Den el som solpanelerna producerar under dagen och som gården inte förbrukar lagras i batteriet och används under natten.
– Så länge solen skiner är solenergin oändligoch den enda resurs som är helt och hållet förnybar, så för mig är det naturligt att utnyttja den, säger Anna.

Den el som gården inte själv producerar genom solpaneler produceras av Raseborgs Energi. Elen är EKO-certifierad och produceras i biokraftverket i Ekenäs. Avverkningsresterna från Mörby gårds skogsbruk går till flisning och används i produktionen av eko-el, och på så vis uppnås en sluten process. Gården har också en elbil och har därför en medelsnabb elbilsladdningsstation på 11 kW. I första hand laddas elbilen med solenergi från solpanelerna. Om solenergiproduktionen är otillräcklig, laddas bilen med den lagrade solenergin från batteriet. Om också batteriet är tomt laddas bilen med EKO-el från Raseborgs Energi.

Jag är jättenöjd att jag valde att samarbeta med Raseborgs Energi. Dels förstås för att de är lokala här på området, men också för att de är lätta att kontakta och villiga är att vara flexibla, vilket alltid behövs när man gör något i praktiken. Anna Alm