Cases > Karis Telefon Ab

Karis Telefon Ab

Effekt/produktion: 31 kWp - 27 500 kWh
Solpaneler: 94 st 330 W Salo Solar
Anläggningens storlek: 188 m2
Inverter: SolarEdge 3PH + Optimerare
Takmaterial: Plåttak
Vädersträck: Öst - Väst och Söder

Vi på Karis Telefon vill bära vårt ansvar gentemot regionen och de kommande generationerna genom att främja hållbar utveckling. Bolagets verksamhetsidé grundar sig på långsiktighet och pålitlighet, vi bygger våra nätlösningar så att de ska betjäna regionen i årtionden framöver.

På Världsmiljödagen 2019 tog Karis Telefon i bruk 94 solpaneler på central- och garagebyggnaderna i Karis, vars totaleffekt är 31 kW. Systemet producerar årligen ca. 27 500 kWh el, vilket täcker en stor del av elbehovet för vår central och gör Karis Telefons fibertjänster ännu mer miljövänliga.

Vi använder oss av lokala underleverantörer alltid där det är möjligt och vår samarbetspartner Raseborgs Energi levererade och installerade panelerna som tillverkats i Salo.

– Patrik Gustafsson, Teknisk direktör

Karis Telefon följer nyfiket med utvecklingen av all ny teknologi inom såväl klimatfrågor som branschen över lag. Nya klimatsmarta lösningar testas och utvärderas kontinuerligt som en del av bolagets utvecklingsarbete. Ett exempel på detta är den kommande 1MW solparken i Dragsvik, där vi deltar tillsammans med Raseborgs Energi och Raseborgs stad. Den kommer förse våra fibertjänster med äkta lokalproducerad miljövänlig energi.

Vi använder oss av lokala underleverantörer alltid där det är möjligt och vår samarbetspartner Raseborgs Energi levererade och installerade panelerna som tillverkats i Salo. Patrik Gustafsson, Teknisk direktör