Anmälningskanal-tjänst: Skyddande av anmälarens identitet

Anmälningskanalen är gjord i samarbete med den oberoende och externa kumpanen Centralhandelskammaren för att skydda anmälarens identitet. Centralhandelskammaren erbjuder den tekniska delen av tjänsten och får inte några uppgifter över inlämnade anmälningar.

De berättigade handläggarna i Raseborgs Energi tar emot anmälningar som kommit in via anmälningskanalen och behandlar dem konfidentiellt. Endast de berättigade kommer åt anmälningarna.

Anmälan kan göras anonymt. Handläggarna behandlar anmälningarna men får inte uppgifter om metadata eller IP-adresser, med vilka man skulle kunna identifiera anmälaren. Alla anmälningar krypteras genast med en symmetrisk och asymmetrisk stark krypteringsalgoritm, som man inte kan öppna eller ändra efteråt. Handläggaren får endast kunskap om anmälningens datum och innehåll.

Anmälningarna skall inte innehålla känsliga personuppgifter, förutom om de är nödvändiga pga anmälan.

Ifall anmälaren vill eller om fallet kräver kan anmälaren lämna personuppgifter. Handläggarna har inte rättighet att vidarebefordra personuppgifter, om inte den sakliga behandlingen av anmälan kräver att uppgifter vidarebefordras till myndighet eller motsvarande åtgärder.