Raseborgs Energis prislista över tjänsteavgifter

Avgiftsfria tjänster

  • Byte av nättjänstprodukt (en gång om året)
  • Mätaravläsning vid normal avläsningsrytm och i samband med flytt
  • Borttagning av mätare
  • Rådgivning vid trädfällning
  • Återinkoppling av el i samband med flytt
  • Kabelvisning när beställningen har gjorts minst tre arbetsdagar tidigare. För kabelvisningar utanför Raseborgs Energis nätområden debiterar vi verkliga kostnader
Tjänster som debiteras med engångsbetalningPris i euro inkl. moms 24%
Byte av mätare på kundens begäran när mätaren fungerar rätt under kontroll186,00
Mätning, koppling och lösgöring av byggplatscentral eller tillfällig elcentral372,00
Flyttning av mätare på kundens begäran186,00
Avbrott i elleverans på grund av betalningsförsummelse (moms 0%)44,35
Återkoppling av el på grund av betalningsförsummelse55,00
Återkoppling av el utanför normal arbetstid (kl. 8-16)124,00
Kundbesök av installatör, byte av huvudsäkringar124,00
Timtaxa för kontorsarbete62,001) Avbrott i elleveransen som beställts av elförsäljaren debiteras 55,00 € inkl. moms
2) Vid försenad betalning debiterar vi en dröjsmålsränta som bestäms enligt räntelagen