Allmänna avtalsvillkor

Vid vår elförsäljning tillämpas allmänna avtalsvillkoren EFV 2014 som är rekommenderade av Finsk Energiindustri rf.

Läs allmänna avtalvillkor

Annullering av elavtal

Du har rätt att annulera ett elavtal inom 14 dagar utan att ange något skäl. För att utöva dinannulleringsrätt inom utsatt tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du önskar utöva
annulleringsrätten innan tidsfristen gått ut. Läs närmare instruktioner i annulleringsblanketten nedan.

Annulleringsblankett