Cases > Lojo stad

Lojo stad

Effekt/produktion: 130 kWp
Solpaneler: 394 kpl 330 W
Anläggningens storlek: Fyra fastigheter
Inverter: SolarEdge 3PH + Optimerare
Vädersträck: Skolor och daghem