Jalofoods – Tofu med grön el

Jalofoods – Tofu med grön el

Jalofoods har redan i många år använt sig av den lokala och eko-certifierade elen som tillverkas i Raseborgs Energis egna biokraftverk. Valet att använda grön el är framfört allt ett ställningstagande för en hållbar framtid. Tofufabriken i Leksvall använder på årsbasis ca. 1000 MWh elenergi, så det är inga små mängder vi talar om!

I sinom tid var Jalotofu Europas första företag som lade den gröna stämpeln över användningen av grön energi på sina förpackningar. Det djupare samarbete mellan Jalotofu och Raseborgs Energi möjliggör användningen av lokal och grön energi. Jalofoods föregår med eget exempel för att stöda att den lokala produktionen ska fortsätta i Raseborg även i framtiden.

I framtiden kommer ekocertifierad förnybar el att vara normen. Den kostar lite mer, men den säkerställer en renare miljö och minskar användningen av fossila bränslen i energiproduktion i Finland. Jalofoods uppmanar alla att delta i kampen mot klimatförändringen!

I framtiden kommer ekocertifierad förnybar el att vara normen. Den kostar lite mer, men den säkerställer en renare miljö och minskar användningen av fossila bränslen i energiproduktion i Finland. Jalofoods uppmanar alla att delta i kampen mot klimatförändringen! Jouko Riihimäki, Kommersiell direktör