FinMix

Denna produkt består inte av en enda energikälla, utan elens ursprung är fördelad på olika produktionsformer på den finländska elmarknaden med avdrag för ursprungsgarantier för energi som producerats med förnybara energiformer (t.ex. vatten- och vindkraft). Eftersom produkten inte har några ursprungsgarantier är det vår förmånligaste elprodukt.

Produktionsfördelningen för FinMix produkten var för år 2022: 18,2 % kärnkraft, 70,12 % fossila bränslen, 11,68 % förnybara energikällor.

För oss på Raseborgs Energi är miljön och hållbarhet centrala mål och vi rekommenderar därför någon av våra förnybara produktval.
FinMix rekommenderas för dig som endast priset för elen är avgörande.

Välj förbrukningplatsens mätningssätt

Välj typ av avtal

Sammanfattning:

Produktions metod: FinMix
Mätnings metod:
Elavtal:

Är det något du funderar över?

Har du frågor kring energi, fakturering elavtal eller till exempel solpaneler? Tag kontakt med vår kundtjänst eller kolla vår sektion över vanliga frågor och svar.