Lokal el nära dig > Elavtal > ELSTÖD

ELSTÖD

Staten stöder vintern exceptionellt höga elförsäljningsfakturor på olika sätt. Nedan kan du läsa om de olika tillgängliga stöden och lättnaderna du som privatperson är eventuellt är berättigad till.